Використання гіперпосилань та кнопок дій. Демонстрація презентації у різних програмних середовищах.

Використання гіперпосилань і налаштування дій, що зв’язані з об’єктами презентації .

Гіперпосилання можна зв’язувати з різними об’єктами, розміщеними на слайдах: фрагментами тексту, графічними зображеннями тощо. Для зв’язування гіперпосилання з об’єктом необхідно:

1. Виділити об’єкт, з яким буде зв’язане гіперпосилання.

2. Виконати Вставлення-Посилання-Гіперпосилання.

3. Вибрати у списку Зв’язати з вікна Додавання гіперпосилання тип об’єкта, на який буде вказувати посилання (можливі значення: з файлом, веб-сторінкою; місцем у документі; новим документом; електронною поштою).

4. Вибрати у правій частині вікна об’єкт, на який буде вказувати посилання, або ввести його повне ім’я в поле Адреса.

5. Вибрати кнопку ОК.

За замовчуванням у текстовому об’єкті, зв’язаному гіперпосиланням з іншим об’єктом, зміниться колір символів і встановиться підкреслення.

Усі гіперпосилання працюють тільки в режимі показу слайдів. Для переходу за гіперпосиланням необхідно вибрати об’єкт, з яким зв’язане гіперпосилання. При цьому відбудеться одна з таких дій:

 • при посиланні на файл або веб-сторінку:

  • залежно від типу файлу, на який вказуватиме посилання, буде запущена відповідна програма для відтворення вмісту файлу та відкритий сам файл;

  • буде запущено браузер і відкриється відповідна веб-сторінка;

 • при посиланні на місце в документі буде здійснено перехід до певного

слайда поточної презентації;

 • при посиланні на новий документ відбудеться завантаження презентації, що:

  • була створена при встановленні гіперпосилання (якщо вибрано перемикач часу створення презентації: зараз);

  • буде створена з іменем, що було вказано при встановленні гіперпосилання (якщо вибрано перемикач часу створення презентації: пізніше);

 • при посиланні на електронну пошту буде запущено поштовий клієнт,

встановлений за замовчуванням в операційній системі, у режимі створення електронного листа з адресою і темою, які вказав користувач при встановленні гіперпосилання.

Для видалення або редагування гіперпосилання необхідно в контекстному меню об’єкта, з яким зв’язане гіперпосилання, вибрати відповідні команди Видалити гіперпосилання або Змінити гіперпосилання. Можна також вибрати об’єкт з гіперпосиланням і виконати Вставлення-Посилання-Гіперпосилання та у вікні Змінити гіперпосилання відредагувати або видалити гіперпосилання.

Під час демонстрації презентації на іншому комп’ютері слід зважати на те, що гіперпосилання на файли, якщо вони не будуть скопійовані разом з презентацією і розміщені у відповідних папках, працювати не будуть.

Крім гіперпосилань, за об’єктами можна закріпити певні стандартні дії, що виконуватимуться під час наведення на них вказівника або за вибору цих об’єктів: перейти за гіперпосиланням, запустити на виконання обрану користувачем програму, виконати макрос, виконати дію, відтворити звук, виділити. Для закріплення за об’єктом однієї з цих дій необхідно:

 1. Виділити об’єкт, за яким буде закріплена певна дія.

 2. Виконати Вставлення-Посилання-Дія.

 3. Вибрати у вікні Настроювання дії на вкладці Після клацання мишею дію, що буде виконуватися під час демонстрації презентації після вибору об’єкта.

 4. Вибрати за потреби вкладку Під час наведення вказівника миші та вибрати дію, що буде виконуватися під час наведення вказівника на об’єкт (перелік дій аналогічний переліку за вибору дії на вкладці Після клацання мишею).

 5. Вибрати кнопку ОК.

Так, за вибору дії Перейти за гіперпосиланням у списку слід вибрати: попередній слайд, наступний слайд, перший слайд, останній слайд, останній показаний слайд, завершити показ, довільний показ, слайд з певним номером, адреса URL, інша презентація, інший файл.

Команду Дія об’єкта можна застосувати тільки для звукових або відеооб’єктів.

Якщо користувач планує, що вибір об’єкта або наведення на нього вказівника буде супроводжуватися звуковим ефектом, то слід установи ти позначку прапорця Звук на відповідній вкладці вікна Настроювання дії та в списку обрати один із стандартних звуків або вказати файл, звук з якого буде при цьому відтворюватися (команда Інший звук).

Використання кнопок дій

Складовою презентацій є система навігації її слайдами. Реалізується ця система з використанням гіперпосилань або спеціальних кнопок. У переліку

фігур, які можна вставити до презентацій, є так звані Кнопки дій . За більшістю з кнопок уже закріплені певні дії, що будуть виконуватися за вибору їх під час демонстрації презентації .

Для розміщення певної кнопки дії на слайді потрібно:

1. Вибрати слайд.

2. Виконати Вставлення-Фігури.

3. Вибрати потрібну кнопку дії.

4. Виділити на слайді прямокутну область, куди буде вставлена кнопка дії.

5. У вікні Настроювання дії за потреби виконати налаштування дій.

6. Вибрати кнопку ОК.

7. Провести за потреби редагування та форматування зображення кнопки (розмір, місце розміщення на слайді, заливка, тіні тощо).

Користувач може створити власні зображення кнопок дій, використавши для цього вбудований редактор векторної графіки (Вставлення-Зображення-Фігури) або інший графічний редактор. Можна також використати кнопки дій з колекцій, розміщених в Інтернеті.

Демонстрація презентації, збереженої в різних форматах .

Презентацію можна також переглянути у вікні браузера, якщо попередньо її зберегти у форматі веб-сторінки. Є два варіанти збереження у форматі веб-сторінки:

 • у форматі єдиного HTML-файлу – буде створено файл (розширення імені mht або mhtml), що містить усі допоміжні об’єкти (текст, зображення, звуки, таблиці, відео тощо);

 • у форматі HTML – буде створено початковий файл з розширенням імені htm або html і папка з іменем за шаблоном *.files, що містить HTML- файли на кожний слайд презентації та всі допоміжні об’єкти (файли з текстами, зображеннями, звуком, відео тощо).

Файли кожного слайда презентації, збереженої у форматі HTML матимуть ім’я за шаблоном slide0001.htm, де число 0001 указує на порядковий номер слайда презентації.

Під час перегляду у вікні браузера презентації, збереженої у форматі веб-сторінки, деякі ефекти анімації об’єктів і переходу слайдів можуть відтворюватися по-іншому або зовсім не відтворюватися.

Тепер розглянемо, як налаштувати гіперпосилання у Impress.

Припустимо, що маємо такий слайд

Нам необхідно прив’язати гіперпосилання на вказану нами адресу до зображення бабки. Для цього робимо зображення активним, далі переходимо Вставка-Гиперссылка, і вказуємо необхідні параметри.

У рядку Адрес вказуємо необхідну адресу, наприклад www.leykina.com і натискаємо Применить. Запускаємо презентацію і натискаємо на малюнок. Запускається браузер, в якому відкривається потрібний сайт.

Виконуємо завдання:

Завдання 1. Створити тестову презентацію на 3 сторінки, у якій три різних елементи використати для різних гіперпосилань. Додайте 2 кнопки дії.

Завдання 2. Зберегти тестову презентацію у форматі html, переглянути її у вікні браузера.

Завдання 3. Використати у розроблюваній презентаціі гіперпосилання та кнопки дії. Зберегти її форматі html, переглянути у вікні браузера.

Д.З. вивчити Р.2, п.2.4 (стор. 103-105), п.2.5 (стор.113-114), готувати презентацію.

This entry was posted in 10 клас and tagged . Bookmark the permalink.